سوالات متداول

الزاما آسیب مغزی که مسبب فلج مغزی شده پیشرفت نمی‌کند. اما با احتمال بیشتری مشکلات جسمی و حرکتی بیماران پیشرفت می‌کند.
یکی از عواملی که شیوع بالایی ندارد اما می‌تواند علت ابتلای کودکان به فلج مغزی باشد، ناسازگاری RH خون مادر و جنین است.
برخی از نوزادانی که با فلج مغزی متولد می‌شوند به سرعت علائم و نشانه‌ها را بروز نمی‌دهند و ممکن است چندین ماه یا چند سال طول بکشد تا متوجه فلج مغزی کودکان شویم.